Om boligselskabet

Almen Boligselskabet Centrum Danmark (ABCD) blev stiftet ved en fusion mellem, BSB Glamsbjerg, Boligselskabet Vissenbjerg, Kerteminde-Munkebo Boligselskab, BSB Nordfyn samt Nørre Åby Ældreboligselskab pr. 1. oktober 2019. Det selvejende selskab råder i dag over godt 1122 boliger fordelt på 13 afdelinger. Almen Boligselskabet Centrum Danmark (ABCD) kan tilbyde både familieboliger – de fleste i tæt/lav bebyggelse med terrasser eller en lille have tilknyttet boligen – ungdomsboliger og ældreboliger.

Vi er et selvejende selskab, der lægger vægt på både medlemsbestemmelse og selvstændighed for vores beboere. Vi har egen økonomi og bestyrelse/ledelse.

Læs mere om Boligselskabet og om vores afdelinger i vores brochure.

Vision

ABCDs boliger skal være attraktiv for den enkelte. Vi vil være synlige og relevante i nærsamfundet og bidrage aktivt til den lokale byudvikling.

Mission

ABCD udlejer almene kvalitetsboliger med stor respekt for beboernes økonomi og med gode rammer for trivsel og lokalt ejerskab. Vi leverer høj service af motiverede og yderst tilfredse medarbejdere.

ABCDs strategiplan og fokusområder

1. Vi vil udvikle et større og stærkere boligselskab

Ideer til indsatser – Bruttoliste:

Fusion og nybyggeri
-> Vi skal invitere mindre boligselskaber til samarbejde/fusion.
-> Vi skal være mere opsøgende ift. byggeri

Dialog med kommunerne
Vi skal tage initiativ og sætte en almen boligpolitisk dagsorden, koblet med et kommunalt/byudviklingsperspektiv.

Seniorboliger (Ældreboliger og plejehjem)
Vi skal udnytte behovet for seniorboliger, og vores styrker ift. plejehjem.
Vi skal fremhæve vores spidskompetencer ift. at opføre og drifte plejeboliger, seniorboliger og ældreboliger
-> Nye boliger og ommærkning af boliger

Vækst og udvikling
Vi skal formå at omsætte vores sunde økonomi og drift til byggeri (vækst).

2. Vi vil synliggøre vores boligselskab og udvikle

Ideer til indsatser – Bruttoliste:

Synliggørelse af ABCD
Vi skal synliggøre ABCD
Vi skal fortælle om fordelene ved almene boliger og ABCD bl.a. i forhold til privatudlejning.

(Artikler i avisen, imagekampagne, sætte ringe i vandet, info. Til beboerne, fortælle om vores styrker og resultater, bruge Facebook, huslejenedsættelse skal “Sælges”, Beboerne som ambassadører)

Flere på vores ventelister
Vi skal snakke med de store virksomheder ift. attraktive byer og deres behov for almene lejeboliger.

Styrke det lokale landsbysamfund
Vi skal drøfte med kommunerne, hvordan vi bevarer landsbyerne og attraktive boligområder (samarbejde mellem ABCD og kommunerne)

Hvad vil det sige at bo alment?

Læs mere her

Presse og ekstern information

Læs mere her