Dine rettigheder

Når du bor til leje i en almen bolig, har du nogle lovbestemte rettigheder, som hverken din boligafdeling eller boligselskabet kan lave om på.

Du har ret til …

… at bruge lejemålet som den eneste – du har såkaldt brugsret. Kun i helt særlige tilfælde må udlejer komme ind i lejemålet.

… at lave installationer i din bolig. Du skal dog give besked til ABCD’s servicecenter, inden du udfører arbejdet. Læs mere om installationsretten her

… at opstille radio- og tv-antenne/parabol på ejendommen – under særlige omstændigheder – efter boligorganisationens anvisning.

… at lave forbedringer i din bolig og få økonomisk godtgørelse for dem, når du flytter – så længe du kan dokumentere de udgifter, du har haft. Det kaldes råderet. Læs mere om råderetten her

… at bytte bolig med en anden beboer. Læs mere om boligbytte her

… at fremleje op til halvdelen af boligens rum i op til to år, så længe det samlede antal beboere ikke overstiger antallet af rum. Læs mere om fremleje her

… at fortsætte lejemålet, hvis din ægtefælle eller en anden, du bor med, falder bort, så længe du har delt husstand med vedkommende i mindst to år op til dødsfaldet. Det samme gælder for din ægtefælle, hvis du falder bort.

Du kan læse mere om dine lovbestemte rettigheder og pligter i en almen bolig her:
Retsinformation.dk
BL
Lejernes LO

Har du særlige ønsker til dit lejemål?
Så kontakt ABCD på 76 44 47 50