Forventningsafstemning omkring fremtidigt serviceniveau for snerydning

 

Torsdag den 30.11.23 samt fredag den 01.12.23 blev servicecenteret bestormet med henvendelser vedrørende manglende snerydning.

Dette forhold kalder helt klart på en forventningsafstemning.

Al disponibelt personale samt materiel var de pågældende dage på opgaven. – Ja faktisk mødte en del personale ind tidligere torsdag, og gik senere hjem. Personalet ydede en unik indsats for bare at holde vores i alt 60 bebyggelser bare nogenlunde ryddelige.

Til trods for det fik vi på Servicecenteret en del henvendelse vedr. en manglende snerydning i netop deres bebyggelse.

Blandet andet var der en henvendelse, hvor beboeren ikke mente, at det kunne passe, at han skulle tage gummistøvler på, når han åbnede hans hoveddør. – Jo det kan udmærket passe. Med det personale og snerydningsmateriel vi i boligselskabet har til rådighed, da har beboerservicen nu engang det niveau det har.

Såfremt man som beboer ikke kan være tilfreds med det nuværende niveau, og ikke kan acceptere, at ens bebyggelse ikke altid får ryddet sne som den første bebyggelse, da er der muligheden for at stille forslag på afdelingsmødet gående på et højere serviceniveau for snerydning. En vedtagelse af et sådan forslag har naturligvis konsekvenser for huslejen.

Eksempel:

Såfremt Kerteminde/Munkebo skal have forøget serviceniveauet med 50%, da betyder det, at vi skal have ansat en yderligere medarbejder i vinterhalvåret. Endvidere skal medarbejderen have en fejemaskine at bruge.

Pris for en yderligere medarbejder i ½ år:                                 kr. 250.000,-

Indkøb af yderligere fejemaskine:                                                –    600.000,-

I alt                                                                                                      kr. 850.000,- det første år.

Det betyder, at såfremt samtlige 5 afdelinger vil stemme for 50% forøgelse af serviceniveauet, at huslejen det første år for hver enkelt af vores 280 lejligheder i Kerteminde/Munkebo vil stige med kr. 253,- pr måned.

  1. år skal der naturligvis ikke ske huslejestigninger som følge af indkøbet af 1 stk. yderligere fejemaskine.

Eksemplet er medtaget for at illustrere, at al ting har sin pris, og ikke mindst, at det er det enkelte afdelingsmødet, der fastsætter serviceniveauet for deres afdeling.

Endvidere fik vi på de to omtalte dage en del henvendelser på manglende snerydning ved selve indgangspartierne ind til hver enkelt bolig. En sådan service har enkelte beboere åbenbart tidligere nydt godt af. Denne særskilte service er hermed ophørt, idet det er hver enkelt beboers egen opgave at rydde sne fra vej/sti, og ind til egen hoveddøren. Dette ud fra vurderingen af, at det er vigtigere, at medarbejderne bruger deres tid på at komme videre til den næste bebyggelse.

Vi kunne naturligvis også overveje at hyre et eksternt firmaet til at hjælpe med opgaven. Her er vurderingen dog, at et eksternt firma ikke vil kunne klare opgaven bedre. Et eksternt firma har jo også andre adresser at passe, hvorfor vi ikke er herre over, hvornår vi får ryddet sne hos os.

Har man ikke fået ryddet for sne inden for max. 24 timer, så kan det have sin berettigelse, at kontakte Servicecenteret, da der i så fald kan være forhold som vi skal følge op på.

Slutteligt vil jeg endnu en gang opfordre til, at man tager stilling til serviceniveauet for snerydning, og hvis man ikke finder det nuværende serviceniveau tilstrækkeligt, så stiller man forslag over yderligere service på de kommende afdelingsmøder til marts 2024.

Og husk: Boligselskabets personale gør alt, hvad der står i deres magt for at rydde så ordentligt og hurtigt som over hovedet muligt. Har man ved snefald endnu ikke fået ryddet sne i sin egen bebyggelse, så vær evig forvisset om, at personalet er i fuld krig, og skal nok komme til hver bebyggelse i området.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Olesen

Kundechef i ABCD