Vedligeholdelse

Din bolig skal vedligeholdes, mens du bor i den. Her kan du blive klogere på indvendig vedligeholdelse, hvilke regler der gælder, og hvem der betaler for hvad.

Der er to forskellige ordninger for indvendig vedligeholdelse, en A- og en B-ordning. Langt de fleste boligafdelinger kører med en A-ordning, der giver dig pligt til at vedligeholde boligen, mens du bor i den. Du betaler selv for at få arbejdet udført.

Indvendig vedligeholdelse af dit hjem er typisk

 • Maling af vægge og lofter
 • Tapetsering
 • Gulvbehandling

To ordninger for indvendig vedligeholdelse

Du kan se i vedligeholdelsesreglement, som er vedtaget i din boligafdeling, om din bolig er underlagt en A- eller en B-ordning. Reglementet kan du finde på din afdelings hjemmeside. Kontakt servicecenter ABCD, hvis du er i tvivl.

En medarbejder fra ejendomskontoret tjekker bl.a., om gulvene er istandsat ordentligt, inden en ny beboer flytter ind i boligen.

A-ordning: Din bolig er normalistandsat, når du flytter ind

Hvis din bolig er omfattet af en A-ordning, er den såkaldt normalistandsat, når du flytter ind.

 • Du har vedligeholdelsespligten, mens du bor der. Dvs. du skal sørge for – og betale for – maling af vægge og loft, evt. tapetsering, og gulvbehandling, når/hvis der er behov for det.
 • Når du flytter ud, skal du betale for normalistandsættelse, så boligen er klar til de næste beboere, nøjagtig som den blev gjort klar til dig, før du flyttede ind.
 • Når du flytter, skal du selv betale for at få din bolig normalistandsat. For hver måned, du bor i boligen, overtager boligafdelingen dog 1 % af pligten til at betale. Når du har boet i boligen i 100 måneder (8 år og 4 måneder), er det derfor boligafdelingen, der betaler for normal-istandsættelse, når du flytter ud – dvs. maling af loft og vægge, evt. tapetsering samt nødvendig rengøring eller håndværkere.
 • Har du misligholdt din bolig, er det dig selv, der skal betale for udbedringerne, uanset hvor lang tid du har boet der. Misligholdelse af boligen dækker fx over slitage af gulve, huller i dørene, manglende rengøring – også fx bag et komfur – eller hvis du slet ikke har vedligeholdt boligen, mens du har boet der, fx malet løbende. Det er synsmanden, der afgør, om du har misligholdt boligen.

B-ordning: Din bolig er ikke normalistandsat, når du flytter ind

Hvis din bolig er omfattet af en B-ordning, flytter du ind i den som beset – den er ikke normalistandsat.

 • Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan bruge til maling af vægge og lofter, evt. tapetsering, og gulvbehandling, mens du bor der – når det er nødvendigt, og der er penge på kontoen. Det sker efter aftale med ejendomskontoret.
 • Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker den dag, du opsiger din bolig. Vil du gerne male eller lignende efterfølgende, er det for egen regning.
  Du skal ikke betale for normalistandsættelse, når du flytter ud.
 • Har du misligholdt din bolig, skal du altid betale for udbedringerne.

– Beløbet på vedligeholdelseskontoen

I er som beboere selv med til at beslutte på afdelingsmødet, hvor meget der skal spares op til vedligeholdelse af boligerne i jeres afdeling. Størrelsen på beløbet til vedligeholdelse afhænger af, hvor stor en bolig du bor i. I fastsætter et beløb pr. m2.

Har du særlige ønsker til dit lejemål?
Så kontakt ABCD på 76 44 47 50