At bo i en almennyttig Bolig

 

Uanset hvor gammel du er, og hvor meget du tjener, kan du bo til leje i en almen bolig. Boformen er for unge og gamle og alle der imellem, for singler og familier, nydanskere og gammeldanskere, for rige og fattige. Det er dit nummer på ventelisten, der betyder noget. Almene boliger er for alle. Der er en lang række fordele ved at bo alment, som giver dig tryghed i hverdagen.

Som noget unikt dansk bliver almene boliger drevet non-profit og ud fra beboerdemokratiske principper. De to faktorer er den største forskel på at bo til leje i en almen boligforening og et privat boligselskab.

Non-profit betyder, at der ikke er nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Det skal løbe rundt, men der skal ikke være noget overskud i boligafdelingen. På den måde er du sikret en rimelig husleje og en bolig af høj kvalitet, når du bor alment.

Beboerdemokratiet er fundamentet i den almene boligsektor. Som beboer i en almen boligafdeling har du og de andre beboere indflydelse på, hvad huslejen skal bruges på i din boligafdeling. I beslutter også, hvilken husorden der skal gælde i jeres boligområde. På helt demokratisk vis bestemmer flertallet. Men beboerdemokratiet handler også om fællesskab og at skabe noget sammen.

Huslejen i de almene boliger er omkostningsbestemt. Du betaler kun for det, du får. Huslejen dækker driften i boligafdelingen, både de daglige udgifter og til løbende vedligeholdelse. Derudover afdrages der på boligafdelingens lån.

Fordele ved at bo alment
Der er både praktiske og økonomiske fordele ved at leje en almen bolig. Og hvis du har lyst, kan du også få indflydelse på din egen og andres hverdag i boligafdelingen.

Økonomiske fordele
– Du betaler kun for det, du får. Ingen tjener på det. Huslejen dækker hele din boligudgift, bortset fra forbrug.
– Du får ingen ekstraudgifter, hvis toilettet går i stykker, eller taget bliver utæt.
– Du kan – hvis du har eller får behov for det – søge om boligstøtte og indskudslån hos kommunen.
– Du slipper for ejendomsværdiskat og mister ikke penge, hvis ejendomspriserne er faldet, når du vil flytte.
– Du skal ikke tegne en bygningsforsikring (husk dog at tegne en indboforsikring).

Praktiske fordele
– Du skal ikke vedligeholde bygninger, grønne områder, døre, vinduer, vandhaner, radiatorer og lignende.
– Du har råderet. Det betyder, at du må lave indvendige forbedringer i din bolig og kan få økonomisk godtgørelse for udgifterne, når du flytter fra boligen.
– Du har ret til at bytte bolig med en anden beboer.

Andre fordele
– Du kan få indflydelse på livet i boligafdelingen, hvis du vælger at deltage i beboerdemokratiet.
– De fleste boligafdelinger råder over fælleslokaler og uderum, hvor du hygge dig med naboerne, og hvor I fx har mulighed for at arrangere aktiviteter. I nogle afdelinger er der også et lokale, du kan leje, hvis du skal holde fest eller lignende.
– Du kan føle dig tryg i dit hjem med gode rammer omkring din boligsituation og din hverdag, hvor der bliver taget hånd om tingene.