Før indflytning

Nu har du fået en bolig – og hva’ så? Så skal lejekontrakten på plads, og der er formentlig en række praktiske spørgsmål, der melder sig. Find svarene her.

Lejekontrakt

Når du har fået bekræftet fra ABCD, at boligen er din, modtager du inden for et par dage en lejekontrakt til underskrivelse – enten i din postkasse eller på mail.
Vælger du at modtage kontrakten elektronisk, underskriver du den ved hjælp af NemId. Det bliver du guidet til i vores mail. Når du har underskrevet kontrakten, sender du den til os, og så sender vi genparten af din lejekontrakt inden for en uge.

Vær opmærksom på

Sammen med lejekontrakten får du tilsendt et indbetalingskort til indskud/depositum og første måneds husleje samt et brev med vigtige informationer omkring din indflytning. Når du åbner både lejekontrakt, indbetalingskort og brev, skal du sørge for at gemme eller udskrive dokumenterne, da de kun er tilgængelige, indtil lejekontrakten er underskrevet og returneret. Herefter forsvinder de. Vi sender selvfølgelig din underskrevne lejekontrakt til dig efterfølgende.

Indskud/depositum

Du betaler enten indskud eller depositum, inden du flytter ind. Det er forskelligt fra boligselskab til boligselskab, om det er det ene eller det andet. Det vil stå i det tilbud om en bolig, du modtager.
Indskud/depositum samt første måneds husleje skal betales 14 dage inden indflytning.

Indskud

Størrelsen på indskuddet svarer til to pct. af byggesummen, opgjort pr. kvadratmeter.
Det præcise beløb vil fremgå, når du får tilbudt en bolig.

Depositum

Et depositum svarer til tre måneders husleje.

Lån

Du kan søge om et lån til beboerindskuddet hos din kommune, hvis du og boligen opfylder en række kriterier. Du kan ikke låne til depositum. Læs mere om lån til beboerindskud, og søg på Borger.dk her

Udlevering af nøgler

Når din lejekontrakt er godkendt, skal du aftale med ABCD’s servicecenter, hvornår du kan hente dine nye nøgler og være med til et indflytningssyn af lejligheden. Du skal gerne lave aftalen om indflytningssyn ca. en uge før, du flytter ind. Du skal medbringe kvittering for betalt indskud og husleje og evt. dokumentation for kommunalt indskudslån. Det vil også typisk være ved indflytningssynet, du får udleveret dine nøgler.

Indflytningssyn

Når du får din nye bolig, bliver den synet for fejl og mangler af ejendomskontoret, der skriver en rapport. Hvis der er mindre fejl og mangler, som ikke udbedres, vil det blive noteret i rapporten, så du ikke kommer til at betale for det senere. Du skal underskrive rapporten.

Opdager du fejl og mangler, som blev overset i indflytningssynet, efter du er flyttet ind, skal du inden for de første 14 dage udfylde en liste med manglerne. Listen skal afleveres på ejendomskontoret, hvor vi gennemgår den sammen med dig. Hvis du er utilfreds med noget, bør du kontakte ejendomsmesteren.

Meld flytning

Meld flytning på Borger.dk her

Evt. til PostNord

PostNord får automatisk besked om din flytning, når du har meldt den til Folkeregisteret via Borger.dk. Ønsker du hemmelig adresse, skal du dog selv kontakte PostNord.

Ønsker du ikke at modtage gratisaviser og reklamer, kan du afmelde dig på posthuset eller hos PostNord her: Afmeld reklamer her
Kontakt PostNord om hemmelig adresse

Opdatér ventelisten

Husk også at ændre adresse på Lejeboligen.nu’s venteliste, hvis du fortsat ønsker at få tilsendt boligtilbud. Det kan desuden være, du skal opdatere andre oplysninger på ventelisten – hvis fx dine boligønsker har ændret sig, eller din husstandssammensætning ser anderledes ud.
Log på ventelisten her

Indboforsikring

Tegn en indboforsikring, når du flytter ind. Bliver din bolig skadet af fx brand, er det nemlig din egen forsikring, som skal dække udgifterne til nyt indbo og til en midlertidig bolig, hvis det er nødvendigt, du bliver genhuset, mens skaderne udbedres. Du kan få rabat på din indboforsikring, se mere her.

Har du særlige ønsker til dit lejemål?
Så kontakt ABCD på 76 44 47 50