Nordfyns Kommune

Familieboliger

Boliger

Rasmus Nielsensvej 34-40
Maderupvej 11-23
Hestehaven 3-9
Vestervang 2-20
Skovbrynet 1-45
Odensevej 35
Stenløkken 25-32
Kirkestræde 4 og 10

5471
5471
5471
5485
5462
5471
5450
5400

Søndersø
Søndersø
Veflinge
Skamby
Morud
Søndersø
Otterup
Bogense

8
14
8
6
16
3
18
10

Ældreboliger

Boliger

Vestergade 61
Lindebjerg Have 56-62
Plantagevænget 2-24
Plantagevej 3A-M
Vesterled 11-43
Stadionvej 18-44
Hedemarken 15-49
Damløkken 1-7

5471
5474
5462
5471
5471
5450
5450
5450

Søndersø
Veflinge
Morud
Morud
Søndersø
Søndersø
Otterup
Otterup

12
12
12
12
16
14
12
12

Plejecentere

Boliger

Vesterled 22-102
Vestervænget 25-123
Edelkær 30-40

5471
5471
5471

Søndersø
Søndersø
Søndersø

40
50
6

Seniorboliger

Boliger

Vestervænget 3-9

5471

Søndersø

16

Ungdomsboliger

Boliger

Stationsvej 2A-G
Skovbrynet 25-37

5485
5462

Skamby
Morud

7
7