Niels Bebe                           Formand                            nb@velas.dk                         tlf. 30341537
Hans-Erik Rasmussen           Næstformand                     hanserik.rasmus@gmail.com  tlf. 42455772
Ole Jul Larsen                      Medlem                             ole@jullarsen.dk
Per Madsen                         Medlem                              pemsmed@gmail.com
Ulla Eithz                            Medlem                              ullaeithz@gmail.com
Henning Mortensen              Medlem                              j.h.m.telefonmand@gmail.com
Flemming V Knudsen            Medlem                              flemming@flvk.dk
Finn Madsen                       Medarbejderrepræsentant    ejdfma@domea.dk
Svend Erik Johansen           Udpeget af Domea.dk          jejo@oncable.dk
Marianne Sørensen             1. suppleant
Anne Marie Stage Andersen 2. suppleant
Thyge Lyngdal                    3. suppleant